Klub
  Regulamin
  Punktacja
Zarejestruj się
lub Przypomnij sobie hasło SMSem
Twój numer telefonu komórkowego
(9 ostatnich cyfr)

lub...

Zaloguj się
Twój numer telefonu komórkowego
(9 ostatnich cyfr)
Twoje Hasło

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może Uczestniczyć w Programie Punktowym Klub Fachowca KABE?
Uczestnikiem Programu może zostać Firma Wykonawcza, która kupuje produkty Firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o. Organizatora Programu u Dystrybutorów lub Niezależnych Punktach Sprzedaży. Firma Wykonawcza musi mieć zarejestrowaną działaność.

2. Co zrobić, aby wziąć udział w Programie Klub Fachowca KABE?
Zarejestrować się w Programie na stronie www.klubfachowca.pl lub wysłać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy do Biura Obsługi Programu.

3. W jaki sposób można logować się na stronie programu?
Aby zalogować się do serwisu, skorzystaj ze swojego numeru telefonu komórkowego oraz hasła, które zostało przesłane przez SMS na podany numer telefonu. Hasło możesz zmienić na dowolne.

4. Czym jest Klub Fachowca?
Program Punktowy Klub Fachowca KABE to program skierowany do Firm Wykonawczych, w ramach którego zakup punktowanych produktów marki Farby KABE uprawnia do otrzymywania nagród.

5. Jakie produkty są punktowane?
Lista produktów punktowanych dostępna jest na stronie programu www.klubfachowca.pl, u Przedstawicieli Handlowych Farby KABE Polska Sp. z o.o. lub w Biurze Obsługi Programu.

6. Jak zbierać punkty w Programie?
* kupuj premiowane produkty marki Farby KABE,
* wklej kupon kontrolny z kodem kreskowym do specjalnego Zeszytu Punktowego,
* po jego wypełnieniu wyślj go do Biura Obsługi Programu, gdzie nastąpi aktualizacja kodów.

7. Gdzie można otrzymać informację o ilości zebranych punktów?
Każdy Uczestnik może w dowolnym czasie trwania Programu otrzymać informację o ilości zebranych przez siebie punktów, logując się przy pomocy swojego indywidualnego loginu i hasła na stronie www.klubfachowca.pl.

8. W jaki sposób wymienić zebrane punkty na nagrody?
Jeśli zebrałeś odpowiednią ilość punktów to:
- zaloguj się na stronie www.klubfachowca.pl
- wejdź na Klub Fachowca NAGRODY
- zobacz katalog nagród i wybierz nagrodę według odpowiadającym punktom przypisanym do danej nagrody
- złóż zamówienie poprzez stronę programu.

9. W jaki sposób zostanie dostarczona nagroda?
Dostarczenie nagrody nastąpi za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego Organizatora lub Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika Programu.

10. W jakim czasie otrzymam zamówioną nagrodę?
Wybrana nagroda powinna dotrzeć do uczestnika Programu w ciągu 60 dni, od otrzymania przez Organizatora Programu zamówienia nagrody.

11. Do kiedy można wymieniać zebrane punkty na nagrody?
Zebrane Punkty należy wymienić na Nagrody do 28 lutego 2015r. Po tej dacie punkty tracą ważność.

12. Gdzie można otrzymać materiały związane z Programem?
Materiały związane z Programem dostępne są u Przedstwicieli Handlowych Farby KABE Polska Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Programu www.klubfachowca.pl.
W razie potrzeby można zwrócić się bezpośrednio do Biura Programu na adres e-mail:klubfachowca@farbykabe.pl o przesłanie pakietu startowego.

13. Do kiedy trwa program Klub Fachowca KABE?
Program trwa do 31.12.2014 r.

14.Jak zrezygnować z udziału w Programie?
O rezygnacji z udziału w programie należy poinformować Organizatora, przesyłając stosowne pismo na adres:
Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88
40-742 Katowice
z dopiskiem:
BIURO OBSŁUGI PROGRAMU KLUB FACHOWCA

W takim przypadku Uczestnik traci prawo do zamawiania nagród i korzystania z pozostałych przywilejów Uczestnika Programu.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Programu.

ZAPRASZAMY !

  Aktualności
  Klub Fachowca
  Częste pytania
  Do pobrania
  Szkolenia
  Kalkulatory
  Nowości
  Porady Eksperta
  Aplikacje
  Więcej Informacji
  Kontakt

  Polityka Prywatnosci